Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku

Komunikat

W dziale Regulamin/Cennik pojawiły się informacje dotyczące roku 2017.

Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, ceny za zezwolenia nie uległy zmianie.

Przychylając się do postulatów wędkarzy, za dodatkową opłatą możliwy będzie również połów metodą trollingową.

Komunikat

Informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ukazał się projekt  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Zakłada on m.in. zmianę okresu ochronnego wegorza na 01.XII-31.III oraz likwidację zapisu skracającego okres ochronny o jeden dzień, gdy jest on ustawowo wolny od pracy. Jeżeli akt ten zacznie obowiązywać w kwietniu, to  w roku bieżącym połowy szczupaka, bez wzgledu na metodę, rozpoczną się od 01 maja mimo, że 30 kwietnia to niedziela. O zaistniałych zmianach poinformujemy.

Przypominam, że zgodnie z regulaminem i zasadami wędkowania obowiązującymi w Gospodarstwie Jeziorowym, sezon połowu z łodzi trwa od 30.04. do 31.12.2017r. Trolling dopuszczony jest za dodatkową opłatą .

Komunikat

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia nr 11/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie włączającym:

1.  Jezioro Leśne (za wsią Lepaki) do obwodu rybackiego jeziora Sawinda Wielka w zlewni rzeki Ełk nr 32

2.  Jezioro Garbas Mały – do obwodu rybackiego jeziora Łasmiady w zlewni rzeki Ełk nr 20

Gospodarstwo Jeziorowe informuje, że połowy wędkarskie są w nich dozwolone na zasadach określonych w punkcie 7 Regulaminu wędkowania

Komunikat

Ceny licencji na rok 2015 pozostają na poziomie cen z roku 2014 za wyjątkiem zezwoleń jednodniowych (wzrost o 1 zł).
Zezwala się na amatorski połów ryb kuszą. Zezwolenia są do nabycia wyłącznie w siedzibie Gospodarstwa.